15 Mart 2012 Perşembe

Hisse Devri Dilekçe Örneği

_______________________.SAN.TİC. AS.

YÖNETİM KURULU BASKANLIĞINA,

ANKARA

DEVİR EDEN DEVRALAN HİSSE ADEDİ HİSSE TUTARI
       

 

_______________________________SAN.TIC. AS..’de bulunan _________ adet hissemden _______ adetini tüm hak ve vecibeleri ile _______________________________’a devir ettim.

Adı geçen hisseler üzerinde hiç bir hakkım ve alacağım kalmadığını beyan ve tasdik ederim. Gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin kabulünü arzederim.

 

____/____/_______

DEVİR EDEN

 

 

 

______________________________.SAN.TİC. AS..’ne ait _______ adet hisseyi tüm hak ve vecibeleri ile __________________________________’dan devir aldım.

Yukarıda bahsi geçen ________ adet hissenin bundan böyle doğacak hak ve menfaatlerin ve yükümlülüklerin bana ait olduğunu beyan ve tastik ederim.

Gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin kabulünü arzederim.

 

_____/_____/_____

DEVİR ALAN

0 yorum: