14 Mart 2012 Çarşamba

Kira Sözleşmesi Feshi

             FESIHNAME

    Biz fesih edenler; bir kira sözleşmesi yapmıştık. İşbu kira sözleşmesinin geriye kalan süresi <> olup, bu süreye ait kira bedeli ise <> dır. Gördüğümüz lüzum üzerine işbu kira sözleşmesini fesh ediyoruz. Birbirimizden herhangi bir hak ve alacağımızın kalmadığını, birbirimizi karşılıklı olarak ibra ettiğimizi, adı geçen sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğimizi beyan ve kabul ederiz.

             FESIH EDENLER
   KİRAYA VEREN                 KİRACI    

0 yorum: