15 Mart 2012 Perşembe

Mal beyanında bulunmama, hapsen tazyik


                         İCRA CEZA MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİNE                                                                 
                                                                               KONYA

                                                                                
ŞİKAYETÇİ        :
 

ŞİKAYETÇİ  VEKİLİ    :
 
                                                                                                     KONYA
                                                  
SANIKLAR            :
                                                                 
SUÇ                :  Mal beyanında bulunmama.


OLAYLAR            :

         1-Müvekkilime olan borcunu vadesinde ödemeyen borçlu-sanık hakkında icra takibi yapılmış ödeme emri borçluya 17/01/2006 tarihinde   usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.                      
         2- Borçlu-sanık bu borcunu ödemediği gibi yasal süresi içerisinde de mal beyanında bulunmamıştır.
  Bu   hareketi suç teşkil eden borçluların bu  nedenle  cezalandırılması için  merciinize başvurma gereği hasil olmuştur.

       
DELİLLER            : Konya  10.İcra Müdürlüğünün  2006/...                                  Esas sayılı  dosyası  ve sair deliller.

HUKUKİ   SEBEPLER    :  IIK.Mad.337.ve devamı.

NETİCE-I    TALEP        : Arz  edilen   nedenlerle   borçlunun  cezalandırılmasını   masraf  ve ücreti vekaletin   borçludan   tahsiline   karar  verilmesini,  saygıyla bilvekale arz  ve talep ederim.  16/02/2006
                   
ŞİKAYETÇİ VEKİLİ
                            Av.                                                                              

0 yorum: