15 Mart 2012 Perşembe

Takip Talebi

                                                                                              TAKİP TALEBİ                                   

1-Alacaklının ve varsa vekilinin, adı : soyadı  ve ikametgahı alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği ikametgahı
                                   
2-Borçlunun ve varsa kanuni           : temsilcisinin adı, soyadı, ikametgahı
   
3-Takip terekeye karşı açılmıssa      : mirasçıların adı, soyadı, ikametgahı
    
4-Alacağın veya istenen teminatın Türk: parasıyla tutarı, faizli alacaklarda  faizin miktarı ile işlemeye basladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildigi ve faizi
       
5-Menkul rehni veya ipotekle temin   : edilmiş olan  bir alacak talebinde merhumun ne olduğu, merhun üçüncü
şahıslar tarafından verilmiş veya  mülkiyeti üçüncü  şahısa geçmis ise
adı ve soyadı
       
6-Takip ilama veya ilam hükmündeki   : belgeye müstenit ise  ilam veya
belgeyi veren makamın  adı, ilam veya belgelerin tarihi, numarası ve özeti
      
7-Adı veya hasılat kiralarına ait    : takip talebi
                            
8-Tevdi edilen senet(poliçe, emre    : muharrer senet, çek)'in tarih ve numarası, özeti, senede müstenit değilse  borcun sebebi
                                  
9-Alacaklının takip yollarından      : hangisini talep eylediği                

Yukarıdaki (4.) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.
(IIK.8.58)
Yönetmelik Örnek No:1           
                                                    .../.. . /200
                                ALACAKLI veya VEKİLİNİN
                                                         İMZASI 

0 yorum: