15 Mart 2012 Perşembe

Veraset İlamı Dilekçesi


SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                                                       ..................Davacı   :           (Vefat edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres
Davalı   :           Hasimsiz
Dava     :           Veraset
Olaylar  :

        ..........ili, ..........ilçesi, ............hane, .............cilt, ................sayfa nüfusuna kayıtlı (oğlum, eşim, kardeşim) .....................................     .../.../199   tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ................... (babası, annesi, eşi veya çocukları) ..................... bırakmıştır.

             Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki sebepler : M.K. ve ilgili mevzuat
Deliller        : Nüfus kayıtları ve tanık beyanları
Talep           :Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim.
                                                                                                        .../.../..
                                               Davacı
                                   (Baba, eş, anne, kardeş)

0 yorum: