15 Mart 2012 Perşembe

Yazılı Emirle Bozma İstemi Dilekçesi


ADELET BAKANLIĞINA Gönderilmek Üzere,

....... CUMHURİYET BASSAVCILIĞI
SAYIN MAKAMI'NA
                                       .......YAZILI EMİRLE BOZMA
İSTEYEN/SANIK        :.......

VEKİLİ               :.......

.......

DAVACI               :.......

.......

SUÇ                  :.......

KONU                 : Yazili emirle bozma istemidir.

BOZMA NEDENLERİ       :
1-Müvekkilim hakkında ....... Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ....... tarihinde, ....... Esas, ....... Karar sayısı ile verilen karar usul ve yasaya aykırıdır.

2-Yukarıda anılan ....... Asliye Ceza Mahkemesi'nin .......E.,.......K. sayılı kararı Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiştir.

3-Karar olay ile ilgili kanıtlar değerlendirilmeden verilmiştir. Konu ile ilgili olarak vermiş bulunduğumuz tahkikatin genişletilmesi talebi de reddedilmiştir. Ayrıca ele alınması gereken;
                     
a)
b)

hususları da hiç dikkate alınmamıştır.

ISTEM SONUCU         :
Yukarıda arz ve izah edilen ve resen gözetilecek sebeplerle CMUK m.343 gereği göre Yargıtay'a basvurması için Cumhuriyet Bassavcılığı'na gönderilmesini talep ederim.

                                  
SANIK VEKİLİ
                            .......

0 yorum: